Trang chủ » Blog » Hé lộ chi phí để thi chứng chỉ AWS hiện nay UPDATE MỚI NHẤT

Hé lộ chi phí để thi chứng chỉ AWS hiện nay UPDATE MỚI NHẤT

bởi Admin | 08/01/2024 11:54 | Blog

AWS Certification là một trong số các cách để xác nhận và chứng minh khả năng chuyên môn của họ trong lĩnh vực đám mây. Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của CodeGym Đà Nẵng để biết thêm nhiều thông tin về chi phí để thi chứng chỉ AWS.

Lợi ích khi sở hữu AWS Certification

Chứng chỉ AWS chứng minh rằng bạn có kiến thức và kỹ năng vững vàng về đám mây. Bên cạnh đó có chứng chỉ AWS sẽ tăng cơ hội nghề nghiệp. Điều này giúp bạn cập nhật và nắm bắt những công nghệ và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực đám mây. Ngoài ra còn mở rộng mạng lưới và tương tác. 

Lệ phí thi các loại chứng chỉ AWS

Dưới đây là một số chứng nhận nền tảng AWS quan trọng nhất sẽ giúp bạn thúc đẩy sự nghiệp của mình.

Hé lộ chi phí để thi chứng chỉ AWS hiện nay UPDATE MỚI NHẤT

Chi phí thi của một số loại chứng chỉ AWS (cập nhật tháng 08/2023)

Chứng chỉ AWS Certified Cloud Practitioner

AWS Certified Cloud Practitioner là một chứng chỉ giúp xác thực kiến thức và kỹ năng cơ bản về đám mây và nền tảng AWS. 

Khái quát về kỳ thi: 

 • Kỳ thi có thời lượng 90 phút và bao gồm câu hỏi trắc nghiệm. 
 • Để tham gia kỳ thi, bạn cần có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc với AWS. 
 • Lệ phí thi chứng chỉ AWS này là 100 USD và kỳ thi có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect – Associate

Chứng chỉ này là một khóa học cấp chứng chỉ liên quan đến việc xây dựng và triển khai các ứng dụng đám mây an toàn và mạnh mẽ bằng công nghệ AWS. 

Khái quát về kỳ thi: 

 • Điều kiện tiên quyết cho khóa học này là kiến thức và kinh nghiệm về thiết kế các ứng dụng phân tán. 
 • Kỳ thi được tổ chức dưới dạng câu hỏi nhiều lựa chọn và nhiều câu trả lời, và thời lượng là 130 phút. 
 • Lệ phí thi chứng chỉ AWS này là 150 USD.

Chứng chỉ AWS Certified Developer – Associate

Đây một chứng chỉ xác nhận khả năng đọc và triển khai các ứng dụng dựa trên đám mây. 

Khái quát về kỳ thi: 

 • Điều kiện tiên quyết để tham gia chứng chỉ này là có một hoặc nhiều năm kinh nghiệm sử dụng AWS.
 • Kỳ thi được tổ chức dưới dạng câu hỏi nhiều lựa chọn và nhiều câu trả lời, và thời lượng là 130 phút. 
 • Giá thi chứng chỉ AWS này là 150 USD.

Chứng chỉ AWS Certified SysOps Administrator – Associate

Đây một chứng chỉ dành cho các quản trị viên hệ thống. Kỳ thi này đánh giá kiến ​​thức chuyên môn kỹ thuật cũng như hiểu biết về các khía cạnh hoạt động của nền tảng AWS. 

Khái quát về kỳ thi: 

 • Để vượt qua kỳ thi này, bạn cần có ít nhất một năm kinh nghiệm thực hành công nghệ AWS. 
 • Kỳ thi được tổ chức dưới dạng câu hỏi nhiều lựa chọn và nhiều câu trả lời, với thời lượng là 130 phút. 
 • Giá thi chứng chỉ AWS này là 150 USD và có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể.

Chứng nhận AWS Certified Solutions Architect – Professional

Đây là một khóa học để cấp chứng chỉ AWS dành cho những người cần đánh giá nhu cầu của tổ chức và đưa ra các đề xuất kiến trúc để triển khai các ứng dụng trên nền tảng AWS. 

Khái quát về kỳ thi: 

 • Để tham gia kỳ thi này, bạn cần có ít nhất hai năm kinh nghiệm thực hành thiết kế và triển khai kiến trúc đám mây trên AWS. 
 • Kỳ thi được tổ chức dưới dạng câu hỏi nhiều lựa chọn và nhiều câu trả lời, với thời lượng là 180 phút. 
 • Giá thi chứng chỉ AWS này là 300 USD.

Chứng nhận AWS Certified DevOps Engineer – Professional

Chứng chỉ AWS Certified DevOps Engineer – Professional xác thực khả năng tự động hóa hoạt động kiểm thử, triển khai cơ sở hạ tầng và ứng dụng trên nền tảng AWS. 

Khái quát về kỳ thi: 

 • Để đạt được chứng chỉ này, bạn cần có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong việc cung cấp, vận hành và quản lý môi trường AWS. 
 • Kỳ thi được tổ chức dưới dạng câu hỏi nhiều lựa chọn và nhiều câu trả lời, với thời lượng là 180 phút. 
 • Chi phí để thi chứng chỉ AWS này là 300 USD.

Các chứng chỉ AWS cấp độ Specialty

AWS cung cấp các chứng chỉ Specialty để tăng cường kiến thức chuyên môn kỹ thuật sâu về các dịch vụ AWS cụ thể. Các chứng chỉ này yêu cầu bạn có một sự chuyên sâu trong lĩnh vực bạn đã chọn trước khi tham gia kỳ thi. 

Chứng chỉ này có tổng cộng 6 chứng chỉ cấp độ Specialty 

Chi phí để thi chứng chỉ AWS hiện nay UPDATE MỚI NHẤT

Chi phí để thi chứng chỉ AWS hiện nay (cập nhật vào tháng 08/2023)

Chứng chỉ AWS Certified Database – Specialty

Chứng chỉ này xác nhận sự chuyên môn trong việc đề xuất, thiết kế và duy trì các giải pháp cơ sở dữ liệu tối ưu trên nền tảng AWS. 

Khái quát về kỳ thi: 

 • Để đạt được chứng chỉ này, bạn cần có ít nhất hai năm kinh nghiệm và chuyên môn thực hành làm việc với cơ sở dữ liệu NoSQL và quan hệ trên nền tảng AWS, cả trên đám mây và tại chỗ. 
 • Kỳ thi kéo dài 180 phút và được tổ chức dưới dạng câu hỏi nhiều lựa chọn và nhiều câu trả lời. 
 • Chi phí để thi chứng chỉ AWS nàylà 300 USD.

Chứng chỉ AWS Certified Advanced Networking – Specialty

Chứng chỉ này sẽ xác nhận khả năng thực hiện các tác vụ mạng phức tạp trên nền tảng AWS và xác thực kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên trong lĩnh vực này. 

Khái quát về kỳ thi: 

 • Để tham gia kỳ thi này, ứng viên cần có kiến thức nền tảng về kiến trúc và triển khai các giải pháp mạng. 
 • Kỳ thi được tổ chức dưới dạng câu hỏi nhiều lựa chọn và nhiều câu trả lời, có thời lượng là 170 phút. 
 • Ngôn ngữ thi có sẵn bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể. 
 • Chi phí để thi chứng chỉ AWS này là 300 USD.

Chứng chỉ AWS Certified Data Analytics – Specialty

Chứng chỉ này có thể xác thực kinh nghiệm của ứng viên trong việc trích xuất giá trị từ dữ liệu bằng các dịch vụ AWS và chứng nhận sự chuyên môn về kho lưu trữ dữ liệu và dịch vụ phân tích của AWS để lấy thông tin chuyên sâu từ dữ liệu. 

Khái quát về kỳ thi: 

 • Để tham gia kỳ thi này, ứng viên cần đảm nhiệm vai trò liên quan đến cơ sở dữ liệu và có ít nhất hai năm kinh nghiệm thực hành, thiết kế, xây dựng và duy trì các giải pháp phân tích. 
 • Kỳ thi được tổ chức dưới dạng câu hỏi nhiều lựa chọn và nhiều câu trả lời, có thời lượng là 180 phút. 
 • Chi phí để thi chứng chỉ AWS này là 300 USD
 • ngôn ngữ thi có sẵn bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể.

Chứng chỉ AWS Certified Security – Specialty

AWS Certified Security – Specialty là chứng chỉ chuyên về bảo mật trên nền tảng AWS. 

Khái quát về kỳ thi: 

 • Điều kiện tiên quyết là có ít nhất hai năm kinh nghiệm về bảo mật trên AWS. 
 • Kỳ thi có thời lượng 170 phút, hình thức thi là nhiều lựa chọn và nhiều câu trả lời
 • Chi phí để thi chứng chỉ AWS này là 300 USD. 
 • Ngôn ngữ thi bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể.

Chứng chỉ AWS Certified Machine Learning – Specialty

AWS Certified Machine Learning – Specialty là chứng chỉ chuyên về máy học trên nền tảng AWS. 

Khái quát về kỳ thi: 

 • Điều kiện tiên quyết là có ít nhất một năm kinh nghiệm trong việc phát triển, triển khai hoặc chạy khối lượng công việc máy học/deep learning trên AWS. 
 • Kỳ thi có thời lượng 180 phút, hình thức thi là nhiều lựa chọn và nhiều câu trả lời
 • Chi phí để thi chứng chỉ AWS này là 300 USD
 • Ngôn ngữ thi bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể.

Chứng chỉ AWS Certified SAP – Specialty

AWS Certified SAP – Specialty là chứng chỉ chuyên về triển khai và vận hành khối lượng công việc SAP trên nền tảng AWS. 

Khái quát về kỳ thi: 

 • Điều kiện tiên quyết là có ít nhất năm năm kinh nghiệm về SAP và ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc với SAP trên AWS. 
 • Kỳ thi có thời lượng 170 phút, hình thức thi là nhiều lựa chọn và nhiều câu trả lời
 • Chi phí để thi chứng chỉ AWS này là 300 USD
 • Ngôn ngữ thi bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể. 

Chứng chỉ này xác nhận trình độ chuyên môn và kiến thức quan trọng trong việc tối ưu hóa khối lượng công việc SAP trên AWS.

Đọc thêm: Hướng dẫn 8 bước đăng ký thi AWS thành công ngay

Tổng kết

Trên đây là một số chứng chỉ AWS phổ biến và chi tiết về Chi phí để thi chứng chỉ AWS cũng các kỳ thi tương ứng. Tùy theo mỗi cá nhân mà sẽ chọn một chứng chỉ để nâng cao học thức cho mình. 

 

Download - Giáo trình thuật toán

9 + 1 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

15 + 8 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM