Trang chủ » Blog » Bài tập kiểm thử phần mềm và trắc nghiệm có đáp án

Bài tập kiểm thử phần mềm và trắc nghiệm có đáp án

bởi CodeGym | 26/12/2023 11:54 | Blog

Bài tập kiểm thử phần mềm có thực sự quan trọng hay không? Cũng giống như khi bạn đi học tại các trường học, các giáo viên đều giao bài tập kiểm tra. Mục đích của việc kiểm tra bằng các bài tập đấy chính là kiểm tra lại kiến thức của học sinh.

Bài tập kiểm thử phần mềm là gì?

bài tập kiểm thử phần mềm

Bài tập kiểm thử phần mềm là vô cùng quan trọng và đều có trong mỗi khóa học tester. Sau mỗi bài học quan trọng, thông thường các giảng viên sẽ có những bài tập kiểm tra.

Các bài tập kiểm tra này liên quan đến những kiến thức đã học. Thông qua bài kiểm tra này sẽ giúp giáo viên biết được các bạn nắm được kiến thức đến đâu.

Hiện tại tùy vào trung tâm đào tạo tester khác nhau mà sẽ có các bài tập kiểm thử phần mềm khác nhau. Kiểu ra bài tập khác nhau để phù hợp nhất với lộ trình giảng dạy của mình.

Tìm kiếm bài tập kiểm thử phần mềm ở đâu?

trắc nghiêm kiểm thử phần mềm

Hiện tại đối với những bạn đang có quá trình tự học tester tại nhà, thì sẽ không được các giảng viên kiểm tra. Tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể tìm thấy các bài tập kiểm thử phần mềm ở trên mạng.

Trên mạng có rất nhiều bài tập kiểm thử khác nhau theo các mô phỏng như: Mô phỏng hình tam giác, bài tập đếm từ,máy tính đỗ xe. Các bài kiểm tra trên các ứng dụng mô phòng điện thoại, máy tính bảng…

Bài tập kiểm thử phần mềm Palindrome

Palindrome với ý nghĩa xuôi hay ngược đều giống nhau. Trong bài tập này bạn có thể thực hiện vai trò là một tester trong khi người khác đóng vai trò là khách hàng.

Trong bài kiểm thử phần mềm này sẽ kiểm tra những gì:

– Bạn đang kiểm thử trên trình duyệt nào, thiết bị di động nào

– Sẽ mất bao nhiêu thời gian cho một bài kiểm tra

– Cái gì đã tạo ra lỗi, vấn đề nào đang là lỗi, vấn đề nào đã hoàn thiện.

– Khách hàng sẽ lo lắng về hiệu suất của API và sẽ gửi một nút lệnh. Và bạn có thể cô lập được hiệu suất không và bằng cách nào.

– Phần mềm đã hết lỗi chưa? Khách hàng đã có thể sử dụng được bền mềm chưa?

Ví dụ về bài tập kiểm thử phần mềm Palindrome:
#
#include <stdio.h>
#include <string.h>

// A function to check if a string str is palindrome
void isPalindrome(char str[])
{
// Start from leftmost and rightmost corners of str
int l = 0;
int h = strlen(str) – 1;

// Keep comparing characters while they are same
while (h > l)
{
if (str[l++] != str[h–])
{
printf(“%s is not a palindrome\n”, str);
return;
}
}
printf(“%s is a palindrome\n”, str);
}

// Driver program to test above function
int main()
{
isPalindrome(“abba”);
isPalindrome(“abbccbba”);
isPalindrome(“geeks”);
return 0;
}#

Bài tập trắc nghiệm kiểm thử phần mềm có đáp án

bài tập trắc nghiệm kiểm thử phần mềm

Dưới đây là tổng hợp các bài trắc nghiệm kiểm thử phần mềm để bạn có thể kiểm tra kiến thức:

Câu hỏi 1: Trọng tâm chính của kiểm thử chấp nhận là gì?

A. Tìm lỗi trong hệ thống
B. Đảm bảo rằng hệ thống có thể sử dụng được với tất cả người dùng
C. Thử nghiệm hệ thống với các hệ thống khác
D. Thử nghiệm cho một phương thức kinh doanh
E. Thử nghiệm bởi một nhóm độc lập

Câu hỏi 2: Điều nào sau đây sẽ là thước đo hợp lệ cho tiến trình kiểm tra?

A. Số lượng khuyết tật chưa được phát hiện
B. Số lượng trường hợp thử nghiệm chưa được thực thi
C. Tổng số lỗi trong sản phẩm
D. Cần nỗ lực để sửa chữa tất cả các khiếm khuyết

Câu hỏi 3: Điều nào sau đây không phải là một phần của kiểm tra hiệu suất?

A. Đo thời gian phản hồi
B. Đo lường tỷ lệ giao dịch
C. Kiểm tra phục hồi
D. Mô phỏng nhiều người dùng
E. Tạo nhiều giao dịch

Câu hỏi 4: Điều nào KHÔNG đúng – Trình kiểm tra hộp đen?

A. Có thể hiểu một tài liệu đặc tả chức năng hoặc yêu cầu
B. Có thể hiểu mã nguồn
C. Có động lực để tìm ra
D. Sáng tạo để tìm ra điểm yếu của hệ thống

Câu hỏi 5: Phân vùng tương đương là?

A. Kỹ thuật kiểm tra hộp đen chỉ được sử dụng bởi các nhà phát
triển
B. Kỹ thuật kiểm tra hộp đen hơn chỉ có thể được sử dụng trong
quá trình kiểm tra hệ thống
C. Kỹ thuật kiểm tra hộp đen phù hợp với tất cả các cấp độ kiểm
tra
D. Kỹ thuật kiểm tra hộp trắng thích hợp để kiểm tra thành phần

Câu hỏi 6: Trước khi khởi chạy một phần mềm, thử nghiệm nào sẽ được thực hiện ngay trong nhà?

A. Beta
B. Gamma
C. Alpha
D. Không có cái nào ở trên

Câu hỏi 7: Giai đoạn kiểm thử nào kiểm tra các mô-đun phần mềm riêng lẻ được kết hợp với nhau thành một nhóm?

A. Kiểm tra mô-đun
B. Thử nghiệm hội nhập
C. Thử nghiệm hộp trắng
D. Kiểm thử phần mềm

Câu hỏi 8: Điều nào sau đây KHÔNG phải là kỹ thuật kiểm tra tĩnh?

A. Đoán lỗi
B. Hướng dẫn
C. Phân tích luồng dữ liệu
D. Kiểm tra

Câu hỏi 9: Bảo hiểm sao kê sẽ không kiểm tra những điều sau:

A. Thiếu các câu lệnh
B. Các nhánh không được sử dụng
C. Mã chết
D. Tuyên bố chưa sử dụng

Câu hỏi 10: Điều nào sau đây KHÔNG phải là kỹ thuật hộp đen?

A. Phân vùng tương đương
B. Thử nghiệm chuyển đổi trạng thái
C. Chuỗi mã tuyến tính và bước nhảy
D. Kiểm tra cú pháp
E. Phân tích giá trị ranh giới

Câu hỏi 11: Mã không thể truy cập tốt nhất sẽ được tìm thấy bằng cách sử dụng?

A. Đánh giá mã
B. Kiểm tra mã
C. Một công cụ bảo hiểm
D. Một công cụ phân tích tĩnh

Câu hỏi 12: Xác định tuyên bố đúng trong trường hợp Thử nghiệm thăm dò?

A. Nó chỉ bắt đầu thực thi khi thiết kế được hoàn thiện
B. Nó liên quan đến việc thiết kế đồng thời quá trình kiểm tra và thực thi
C. Nó chỉ bắt đầu thực thi khi thiết kế được đổi mới
D. Nó chỉ bắt đầu thực thi khi thiết kế được sửa đổi

Câu hỏi 13: Xác minh là gì?

A. Kiểm tra xem chúng tôi đang xây dựng hệ thống phù hợp
B. Kiểm tra xem chúng tôi đang xây dựng hệ thống đúng
C. Thực hiện bởi một nhóm kiểm tra độc lập
D. Đảm bảo rằng đó là những gì người dùng thực sự muốn

Câu hỏi 14: Nhiệm vụ chính nào sau đây là lập kế hoạch kiểm tra?

A. Xác định cách tiếp cận thử nghiệm
B. Chuẩn bị thông số kỹ thuật kiểm tra
C. Đánh giá các tiêu chí thoát và báo cáo
D. Đo lường và phân tích kết quả

Câu hỏi 15: Thử nghiệm beta là:

A. Được thực hiện bởi khách hàng tại trang web của chính họ
B. Được thực hiện bởi khách hàng tại trang web của nhà phát triển phần mềm của họ
C. Thực hiện bởi một nhóm kiểm tra độc lập
D. Hữu ích để kiểm tra phần mềm đặt trước
E. Thực hiện càng sớm càng tốt trong vòng đời

Câu 16: Môi trường thử nghiệm được thiết lập trong hoạt động nào của Quy trình thử nghiệm cơ bản?

A. Kiểm tra việc thực hiện và thực hiện.
B. Lập kế hoạch kiểm tra và kiểm soát
C. Phân tích và thiết kế thử nghiệm
D. Đánh giá các tiêu chí thoát và báo cáo

Để trả lời được những câu hỏi này các bạn hãy cố gắng nắm vững các kiến thức về tester. Các bài tập trắc nghiệm kiểm thử phần mềm sẽ giúp cho bạn kiểm tra lại các kiến thức đã học và chưa được học.

>> Tham khảo: Chương trình đào tạo Tester chuyên nghiệp

Download - Giáo trình thuật toán

10 + 4 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

11 + 9 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM