Chúng ta đã bàn về Clean Code và SOLID, đã biết về các lợi ích của chúng. Câu hỏi quan trọng còn lại là: Làm thế nào để có Clean Code và SOLID?

Câu trả lời sẽ liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả văn hoá, thói quen, trình độ năng lực, các kỹ thuật và công cụ…, và trong đó một yếu tốt rất quan trọng là chúng ta cần sử dụng tốt Design Pattern.

Design Pattern là các giải pháp tổng quát có thể tái sử dụng cho các trường hợp thường gặp khi thiết kế kiến trúc phần mềm.
Một số lợi ích của Design Pattern có thể kể đến như:

  • Đẩy nhanh tốc độ thiết kế và phát triển phần mềm
  • Chất lượng của giải pháp đã được minh chứng
  • Ngăn ngừa các vấn đề phát sinh nếu thiết kế không tốt
  • Có thể áp dụng cho rất nhiều tình huống khác nhau
  • Dễ dàng cộng tác, chia sẻ thiết kế và mã nguồn giữa các bên.

 

[CodeGym] Design Pattern - Những công thức vàng trong thiết kế phần mềm