[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.20: Các câu lệnh CRUD trong SQL

Trong bài 1.20 này chúng ta sẽ tìm hiểu các câu lệnh liên quan đến việc quản lý dữ liệu trong SQL. Các câu lệnh này là phần cơ bản để có thể xây dựng được các tính năng CRUD phổ biến trong các ứng dụng

Mục tiêu:

  • Trình bày được cú pháp câu lệnh INSERT
  • Trình bày được cú pháp câu lệnh SELECT
  • Trình bày được cú pháp câu lệnh UPDATE
  • Trình bày được cú pháp câu lệnh DELETE
  • Trình bày được cú pháp câu lệnh WHERE cơ bản
[Java tutorial] Bài 1.20: Các câu lệnh CRUD trong SQL

 

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp