[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.16: SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

Trong bài 1.16  này chúng ta sẽ tìm hiểu về SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc.

Mô tả

  • Trình bày được SQL
  • Tạo được cơ sở dữ liệu 
  • Tạo được bảng trong cơ sở dữ liệu
  • Truy vấn được dữ liệu đơn giản
[Java tutorial] Bài 1.16: SQL - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp