Phần này đối với lập trình viên Fresher/Junior thì không quan trọng lắm vì thuờng không phải xử lý đến ngoại lệ. Nhưng muốn lên cao hơn như Senior hay Technical Leader thì minh nghĩ là cần phải biết. Nên mình sẽ chia sẻ để mọi người có thể tìm hiểu trước nhé.

Throw và throws là 2 từ khá giống nhau, khác nhau ở chữ ‘s’ thôi vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu xem ý nghĩa của nó có khác nhau không nhé.

Chúng ta có ví dụ về throws và throw như sau:

Như chúng ta thấy thì throws được sử dụng ngay sau () của tên hàm và sau đó là tên của 1 exception nên nó dung để khai báo 1 exception được sử dụng trong hàm số đó. Còn throw thì đứng trước từ khóa new, tức là dùng để tự định nghĩa 1 exception cụ thể và có nơi sử dụng cụ thể.

Nếu ta muốn khai báo nhiều exeption thì đối với throws thì chỉ cần khai báo các exception cách nhau bởi dấu “,” là được. Còn đối với throw thì 1 throw chỉ new được 1 exception.

Đó là 2 điều khác biệt của throw và throws.

Author: Nguyễn Minh Quân

Đăng ký nhận bộ tài liệu kỹ năng dành cho lập trình viên (video hướng dẫn + slide) tại đây

Tìm hiểu thêm về mô hình Coding Bootcamp tại đây


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.