• Mình đã giới thiệu cho các bạn khái niệm về swagger và lý do tại sao nên sử dụng swagger ở bài trước. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tích hợp swagger vào trong ứng dụng Spring Boot.
  • Các bạn thêm thư viện sau vào trong file build.gradle

 

// https://mvnrepository.com/artifact/io.springfox/springfox-swagger2

compile group: ‘io.springfox’, name: ‘springfox-swagger2’, version: ‘2.9.2’

  • Tạo một entity có tên là Category

  • CategoryRepository:

  • CategoryService và CategoryServiceImpl

  • Sau đó chúng ta tạo một file có tên là SwaggerConfig

swagger trong Spring Boot

  • Như vậy là ta đã tích hợp được swagger vào trong ứng dụng Spring Boot, để kiểm tra chúng ta truy cập đường dẫn sau: http://localhost:8080/v2/api-docs. Trang web này sẽ hiện lên kết quả dưới dạng json.

swagger trong Spring Boot

  • Để xem được những thông tin dưới dạng json kia chúng ta sẽ sử dụng Swagger UI. Để sử dụng được swagger UI thì chúng ta thêm thư viện sau:

// https://mvnrepository.com/artifact/io.springfox/springfox-swagger-ui

compile group: ‘io.springfox’, name: ‘springfox-swagger-ui’, version: ‘2.9.2’

swagger trong Spring Boot

 

Author: Nguyễn Minh Quân

Đăng ký nhận bộ tài liệu kỹ năng dành cho lập trình viên (video hướng dẫn + slide) tại đây

Tìm hiểu thêm về mô hình Coding Bootcamp tại đây