• Bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách CRUD trong Angular với 2 bảng trở lên
  • Đầu tiên khởi tạo dự án Angular
  • Tạo interface Product như sau:

CRUD trong Angular

  • Category:

CRUD trong Angular

  • Tạo file ProductService

CRUD trong Angular

  • Chúng ta tạo lần lượt các component CreateProduct, UpdateProduct, ListProduct, DeleteProduct
  • create-product.component.ts

  • create-product.component.html

  • Và đây là giao diện và kết quả sau khi tạo mới

  • Sau đó chúng ta vào trong db để kiểm tra

 

Author: Nguyễn Minh Quân

Đăng ký nhận bộ tài liệu kỹ năng dành cho lập trình viên (video hướng dẫn + slide) tại đây

Tìm hiểu thêm về mô hình Coding Bootcamp tại đây


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.