[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.5: Gói và phương thức Static

Video này chúng ta sẽ tìm hiểu về Package và từ khóa Static

Mục tiêu:

  • Trình bày được khái niệm Package
  • Định nghĩa được các Package
  • Sử dụng được các lớp trong Package khác
  • Trình bày được từ khóa Static
  • Sử dụng được Static property
  • Sử dụng được Static method
[Java tutorial] Bài 1.5 Gói và phương thức static

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp