Cyber-Dojo là một nền tảng mã nguồn mở miễn phí được sử dụng rất phổ biến trong các cộng đồng Coding Dojo. Cyber-Dojo cung cấp một môi trường luyện tập rất tiện lợi, đơn giản để giúp các nhóm và cá nhân dễ dàng thực hiện các bài luyện tập trên hầu hết các ngôn ngữ thông dụng.

Video hướng dẫn này thực hiện các bước rất chi tiết để giúp mọi người có thể bắt đầu sử dụng Cyber-Dojo đúng cách, xuyên suốt một phiên thực hành Coding Dojo.

Hướng dẫn thực hành TDD trên CyberDojo