Chọn nghề IT trong thời kỳ suy thoái

Trong thời gian gần đây, suy thoái toàn cầu là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người, bất cứ ai, bất kể lĩnh vực nào. Những người đang theo ngành CNTT – lĩnh vực sôi động top đầu cũng không khỏi băn khoăn về cơ hội việc làm trong tương lai.