LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC

CODEGYM ĐÀ NẴNG & SUN ASTERISK

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC SUN ASTERISK

Ngày 12/1/2019, anh Hoàng Nhạc Trung đại diện công ty Sun Asterisk và anh Lê Vũ Nguyên đại diện công ty CodeGym Đà Nẵng đã cùng nhau ký thỏa thuận hợp tác trong việc: CodeGym Đà Nẵng sẽ là đơn vị cung cấp nguồn nhân lực lập trình viên chất lượng cao theo mô hình Bootcamp cho công ty Sun Asterisk. 

Hợp tác với Sun Asterisk về việc tư vấn và hỗ trợ việc làm cho học viên của CodeGym Đà Nẵng theo nhu cầu tuyển dụng của Sun Asterisk. Cùng hỗ trợ nhau trong quá trình tổ chức các hội thảo, chuyên đề dành cho học viên.
Cung cấp thông tin các thời điểm bảo vệ tốt nghiệp của học viên và cho phép đại diện Sun Asterisk tham gia đánh giá năng lực học viên.
Đảm bảo tính chính xác của thông tin học viên đã cung cấp cho đối tác.
Tạo cơ hội việc làm chính thức cho những học viên có kết quả thực tập tốt tại Công ty sau khi tốt nghiệp.