Peru, ngày 25 tháng 4 năm 2020... Cách đây một năm rưỡi, Truyền chỉ là một cậu nhóc học về tài chính và...