ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC

 • Sinh viên công nghệ thông tin
 • Sinh viên trái nghành muốn học công nghệ thông tin
 • Các sinh viên không sắp xếp thời gian học ban ngày
 • Các sinh viên muốn bổ sung lại kiến thức bị hỏng và học thêm công nghệ mới
 • Các sinh viên khác muốn học nghề lập trình và được hỗ trợ việc làm
 • Người muốn học, làm và trải nghiệm trong lĩnh vực lập trình

HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC HỌC VIÊN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC

 

Kỹ năng học tập, làm việc và phát triển cá nhân

  • Có năng lực học tập suốt đời
  • Có kỹ năng quản lý thời gian công việc hiệu quả
  • Giao tiếp và cộng tác hiệu quả trong nhóm sản xuất phần mềm
  • Có kỹ năng xây dựng lộ trình nghềnghiệp
  • Có kỹ năng viết CV và phỏng vấn tuyển dụng
  • Thể hiện thái độ chuyên nghiệp tại môi truờng làm việc
Cơ hội việc làm lập trình

Kỹ năng chuyên môn

 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ JAVA
 • Sử dụng các cấu trúc dữ liệu phù hợp trong các tình huống thông dụng
 • Tuân thủ tốt các nguyên tắc mã sạch thông dụng
 • Xây dựng được các website tĩnh có độ phức tạp thấp
 • Tạo được các ứng dụng web sử dụng nền tảng Spring MVC
 • Tạo lập và truy vấn đuợc cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL
 • Sử dụng đuợc các công cụ lập trình phần mềm hiện đại (git, linux)
 • Tham gia tốt vào nhóm phát triển phần mềm Agile với CI
 • Viết đuợc Unit Test cho ứng dụng PHP
Học được gì sau khoá học lập trình

HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Bạn sẽ được đào tạo toàn diện các kỹ năng nghề nghiệp và sẵn sàng làm việc ngay khi học xong. Bạn được CodeGym mời các công ty phần mềm về phỏng vấn trực tiếp và nhận việc làm ngay

Các vị trí lập trình bạn có thể đảm nhiệm:

 • LTV back-end
 • LTV front-end
 • LTV full-stack

LỘ TRÌNH HỌC TẬP TRONG 12 Tháng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LẬP TRÌNH WEB JAVA FULLSTACK

Module 1: Lập trình cơ bản
 • Sử dụng được Git để lưu trữ và chia sẻ mã nguồn
 • Áp dụng được kỹ năng giải quyết vấn đề với các bài toán thông dụng 
 • Sử dụng được các cấu trúc lập trình nền tảng như: biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức, cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, mảng, hàm
 • Trình bày được các khái niệm cơ bản của mô hình Lập trình Hướng Đối tượng
 • Thành thạo cú pháp ngôn ngữ lập trình JavaScript
 • Trình bày được quá trình thiết kế, xây dựng và thực thi một ứng dụng
 • Sử dụng được Kanban để quản lý công việc cá nhân hằng ngày
 • Áp dụng được kỹ thuật ghi chép tốt trong quá trình học
Module 2: Lập trình Web bằng Java
 • Sử dụng thành thạo cú pháp của ngôn ngữ Java
 • Trình bày được các đặc điểm của mô hình Lập trình Hướng Đối tượng
 • Thiết kế được các giải pháp cơ bản theo mô hình Lập trình Hướng Đối tượng
 • Sử dụng được các ký hiệu UML cơ bản để mô tả các giải pháp
 • Trình bày được ý nghĩa của nguyên lý SOLID trong thiết kế
 • Sử dụng được các cấu trúc dữ liệu ArrayList, LinkedList, Set và Map
 • Triển khai được các thuật toán tìm kiếm cơ bản
 • Triển khai được các thuật toán sắp xếp cơ bản
 • Trình bày được tầm quan trọng của Clean Code
 • Sử dụng được các kỹ thuật refactoring cơ bản để đảm bảo Clean Code
 • Triển khai được kiểm thử tự động
 • Triển khai được kiểm thử đơn vị
 • Xử lý được ngoại lệ
 • Thao tác được với file và thư mục
 • Triển khai được cơ chế làm việc đa luồng
 • Trình bày được ý nghĩa của Design Pattern
Module 3: Lập trình Web Back-end với JSP & Servlet
 • Thiết kế được các cơ sở dữ liệu đơn giản
 • Quản lý được dữ liệu trên các hệ quản trị CSDL
 • Thiết kế được giao diện website
 • Sử dụng được Bootstrap để thiết kế giao diện website
 • Sử dụng được JDBC để thao tác với CSDL
 • Trình bày được mô hình MVC
 • Trình bày được mô hình Web, Web Server và giao thức HTTP
 • Phát triển được ứng dụng Java Web cơ bản sử dụng JSP và Servlet
 • Quản lý được thư viện sử dụng Gradle và Maven
 • Áp dụng được các kỹ thuật đọc sách hiệu quả
 • Thể hiện tính kiên trì và thái độ tốt đối với nghề nghiệp
Module 4: Lập trình Web Back-end với Spring MVC
 • Phát triển được ứng dụng Java Web sử dụng Spring MVC
 • Sử dụng được Thymeleaf trong ứng dụng Spring MVC
 • Sử dụng được Spring JPA
 • Phát triển được các RESTful API
 • Sử dụng được SQL để lưu trữ và truy vấn dữ liệu
 • Tạo được các ứng dụng quản lý với các thao tác CRUD thông dụng
Module 5: Lập trình Web Back-end với ReactJS
 • Trình bày  được các nguyên tắc UX/UI
 • Trình bày được ý nghĩa của JSON
 • Trình bày được giao thức HTTP
 • Phát triển được ứng dụng front-end cơ bản
 • Sử dụng được form trong ReactJS
 • Kết nối được back-end trong ReactJS
 • Sử dụng thư viện Redux, Hook
 • Triển khai được cơ chế Routing trong ứng dụng ReactJS
 • Triển khai được Testing cho ứng dụng ReactJS
 • Deploy ứng dụng React JS
 • Trình bày được các nguyên tắc giao tiếp HORENSO
 • Trình bày được các nguyên tắc về báo cáo và giao tiếp tại môi trường làm việc
Module 6: Dự án và phát triển nghề nghiệp
 • Tham gia tốt vào các nhóm Agile
 • Sử dụng được các công cụ hỗ trợ nhóm Scrum
 • Triển khai được TDD
 • Thiết kế được các kiến trúc cơ bản theo mô hình OOP
 • Thiết kế được các giao diện web cơ bản cho ứng dụng
 • Tạo được RESTful API đầy đủ cho ứng dụng
 • Thiết kế được ứng dụng front-end cơ bản
 • Thành thạo kết nối ứng dụng Front-end và Back-end thông qua RESTful API
 • Triển khai được JSON Web Token
 • Thành thạo các giải thuật của các bài toán thông dụng
 • Xây dựng được portfolio trực tuyến
 • Xây dựng được Resume và Cover letter
 • Có được lộ trình nghề nghiệp cho bản thân
 • Am hiểu về thị trường và ngành nghề của mình
 • Áp dụng được các kỹ năng tham gia phỏng vấn cơ bản
 • Áp dụng được các kỹ năng làm việc hiệu quả tại doanh nghiệp

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

0236 651 7021

Nhận tư vấn, định hướng 1-1

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về các chương trình học.

10 + 2 =