Sáng ngày 18/05, đội ngũ CodeGym Huế đã hân hạnh đến thăm văn phòng công ty đối tác Orient Software Huế.

Tại đây, đội ngũ CodeGym Huế đã có cơ hội thăm văn phòng làm việc, trò chuyện, giao lưu về các chính sách đào tạo, phương hướng phát triển đôi bên, để cùng khai thác mục tiêu, định hướng lâu dài trước thời kỳ đổi mới liên tục.

Sau buổi gặp mặt, hai bên doanh nghiệp đánh giá đây sẽ là bước đệm để thắt chặt mối quan hệ hợp tác lâu dài và cùng nhau hướng tới phát triển đội ngũ lập trình viên chuyên nghiệp.

 Ở đây, tụi mình còn được gặp cựu học viên CodeGym nữa đó hi vọng sẽ được gặp thêm thêm nhiều nhiều cựu học viên khi trở lại lần tới.