Ngày 08/08 vừa qua, các bạn học viên CodeGym lớp C0222I1 JAVA đã có dịp tới thăm doanh nghiệp BiPlus, lắng nghe những chia sẻ về văn hóa doanh nghiệp, kinh nghiệm làm việc thực tế và cơ hội việc làm.

Mỗi học viên khi đến CodeGym “rèn luyện”, sự nghiệp trở thành lập trình viên full-stack sẽ bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên. Học viên giống như là nhân viên tập sự tại CodeGym, tuân thủ các quy định về kỷ luật và văn hoá của CodeGym. Trong vòng 20 tuần, CodeGym giúp bạn trở thành lập trình viên có đầy đủ các kỹ năng quan trọng để phát triển sự nghiệp lâu dài.

Trong chuỗi các trải nghiệm giúp học viên phát triển kỹ năng, thăm doanh nghiệp là một hoạt động được tổ chức thường xuyên để giúp học viên tại CodeGym tiếp cận môi trường thực tế, từ đó có cái nhìn từ tổng quan đến chi tiết công việc mà mình sẽ làm. Đồng thời, đây cũng là dịp để các bạn tìm hiểu văn hóa và cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp. Từ đó tích lũy kiến thức, kỹ năng, sẵn sàng tham gia làm việc ngay tại doanh nghiệp khi hoàn thành khóa học.

>> Xem thêm tin tức, sự kiện của CodeGym tại đây