Khóa học kiểm thử phần mềm hay còn gọi là khóa học tester, là học để trở thành một chuyên viên kiểm thử phần mềm. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên tester đang rất nhiều, tuy nhiên nhân lực làm trong nghề này lại khá hạn chế.

Bởi vì để trở thành người kiểm thử phần mềm bạn cần phải tham gia các khóa học tester chuyên nghiệp. Những kiến thức kiểm thử phần mềm hiện nay không có trong chương trình học của bất cứ trường đại học nào.

Khóa học kiểm thử phần mềm có nội dung gì?

học kiểm thử phần mềm

Nội dung của các khóa học kiểm thử phần mềm đều có lộ trình rõ ràng để giúp cho các bạn chưa am hiểu có thể theo kịp được các kiến thức của kiểm thử phần mềm. Dưới đây là các nội dung phổ biến trong các khóa học kiểm thử phần mềm:

Giới thiệu tổng quan về kiểm thử phần mềm (tester)

Ngoài tìm hiểu về khái niệm kiểm thử phần mềm, kiểm thử phần mềm. Thì trong bài học đầu tiên các giảng viên sẽ giới thiệu đến các học viên về quy trình kiểm thử phần mềm.

Các vòng lặp tĩnh và động trong khi lập kế hoạch. Chuẩn bị và đánh giá phần mềm để quá trình tìm lỗi được diễn ra đúng quy trình hơn:

– Khái niệm phần mềm, phân loại phần mềm
– Quy trình phát triển phần mềm
– Các mô hình phát triển phần mềm phổ biến hiện nay (Mô hình thác nước, mô hình chữ V, mô hình Agile, mô hình Scrum).
– Lỗi phần mềm: Lỗi phần mềm là gì? Những thuật ngữ diễn tả các lỗi phần mềm, quy tắc để xác định lỗi của phần mềm, các vòng đời của lỗi.
– Tìm hiểu kiểm thử phần mềm (Khái niệm, các nguyên tắc cơ bản, quy trình kiểm thử phần mềm, phân loại kiểm thử, các cấp độ của kiểm thử phần mềm, thiết kế kịch bản kiểm thử phần mềm).
– Các kỹ thuật trong kiểm thử phần mềm: Kiểm thử hộp đen, hộp trắng và hộp xám.
– Kiểm thử tự động: (Khái niệm kiểm thử tự động, ưu và nhược điểm của kiểm thự tự đồng, các loại kiểm thử tự động).

Một vài khái niệm cơ bản của kiểm thử phần mềm

kiểm thử phần mềm

Có 16 khái niệm kiểm thử phần mềm mà bất cứ học viên nào cũng cần phải biết là:

1. Software Testing: Kiểm thử phần mềm
2. Black box testing: Kiểm thử hộp đen
3. White box testing: Kiểm thử hộp trắng
4. Unit test: Kiểm thử đơn vị
5. Integration test: Kiểm thử tích hợp
6. System test: Kiểm thử hệ thống
7. Acceptance test: Kiểm thử chấp nhận
8. Functional testing: Kiểm thử chức năng
9. Non Functional testing: Kiểm thử phi chức năng
10. Shakeout testing: Kiểm thử khả năng hệ thống mạng, test cấu hình
11. Smoke testing (Sanity testing): Kiểm thử sau bản Build
12. Ad hoc testing: Kiểm thử hộp đen theo cách thông thường
13. Monkey testing: Kiểm thử đầu vào ngẫu nhiên
14. Performance testing: Kiểm thử hiệu suất
15. Regression testing: Kiểm thử hồi quy
16. Re-test (Confirmation testing): Kiểm thử chấp nhận

Quy trình kiểm thử phần mềm

Trong quy trình kiểm thử phần mềm sẽ có những bước như sau:

– Phân tích yêu cầu của khách hàng và phần mềm: Requirement analysis.
– Lên phương án và lập kế hoạch kiểm thử: Test planning
– Thiết kế kịch bản kiểm thử: Test case development
– Thiết lập môi trường kiểm thử: Test environment set up
– Bắt đầu thực hiện kiểm thử: Test execution
– Đóng chu trình kiểm thử: Test cycle closure

Phân tích yêu cầu trong dự án kiểm thử phần mềm

– Tìm hiểu yêu cầu khách hàng: Khi nhận phần mềm cần trao đổi với khách hàng họ đang có yêu cầu gì với phần mềm đấy.

– Xem xét yêu cầu: Sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng. Phải làm rõ những vấn đề còn chưa hiểu để thống nhất giữa hai bên.

– Lên tài liệu ban đầu: Sau khi thống nhất và làm rõ yêu cầu của khách hàng, nhân viên tester sẽ lên kế hoạch đặc tả.

Hướng dẫn tester viết những test case đầu tiên

Sau khi học viên học xong bài phân tích yêu cầu. Thì các giảng viên sẽ hướng dẫn các học viên viết một kịch bản kiểm thử. Những bước quan trọng trong viết kịch bản kiểm thử như sau:

– Xác định được chức năng của phần mềm
– Các yêu cầu phi chức năng của phần mềm
– Xác định mẫu biểu test case
– Các ảnh hưởng của Module
– Viết kịch bản kiểm thử

Sử dụng công cụ gì trong kiểm thử website

Tìm hiểu về kiểm thử website là gì và các công cụ kiểm thử website. Dưới đây là 10 công cụ kiểm thử website:

1. Selenium
2. TestComplete
3. QMetry Automation Studio
4. Testim.io
5. Cypress
6. Katalon Studio
7. HP Quality Center (HP ALM)
8. HPE UFT
9. Test Studio
10. IBM Rational Functional Tester

Sử dụng công cụ gì trong kiểm thử Mobile

Kiểm thử mobile là gì? Có bao nhiêu công cụ kiểm thử Mobile hiện nay. Có 12 công cụ kiểm thử mobile hiện nay là

1. Kobiton
2. TestProject
3. Squish By FrogLogic
4. TestingBot
5. Apitim
6. HeadSpin
7. Appium
8. Selendroid
9. MonkeyRunner
10. Calabash
11. KIF
12. Testdroid

Những bố cục và thành phần trên website mà tester cần phải học

Bố cục của một website sẽ bao gồm những phần chính là: Heading, Body và Footer. Trong mỗi bố cục sẽ có nhiều những thành phần khác nhau.

khóa học kiểm thử phần mềm tại CodeGym

Cách để tester sử dụng Jira để quản lý lỗi

Có nhiều công cụ để quản lý lỗi khác nhau như: Slack, Jira, Redmine…Tuy nhiên Jira vẫn là công cụ được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Vì thế các học viên cũng cần biết sử dụng phần mềm Jira thành thạo để quản lý các lỗi.

Hướng dẫn các học viên thực hiện báo cáo

Kết thúc khóa học kiểm thử phần mềm các học viên sẽ được hướng dẫn thực hiện báo cáo như một tester chuyên nghiệp.

Khóa học kiểm thử phần mềm sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức và kỹ năng của một tester. Và sau khi kết thúc khóa học thì bạn sẽ làm được việc và xin việc ở bất cứ doanh nghiệp nào. Để đăng ký các khóa học kiểm thử chuyên nghiệp tại CodeGym các bạn hãy gọi điện đến Hotline: 0978 889 155.

>> Tham khảo: Chương trình đào tạo Tester chuyên nghiệp