Ngày 16/06/2022 vừa qua, CodeGym Đà Nẵng hân hạnh được đón tiếp đại diện của Đại học Sư phạm Đà Nẵng có chuyến thăm và ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.
Buổi lễ ký kết thỏa thuận đánh dấu sự hợp tác bền vững, lâu dài cho CodeGym Đà Nẵng và Đại học Sư phạm Đà Nẵng, cùng với đó mở ra những cơ hội mới cho thế hệ lập trình viên đang theo học tại CodeGym Đà Nẵng và sinh viên đang học tập tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Đại học Sư phạm Đà Nẵng nằm trong Top các trường đại học xuất sắc của TP Đà Nẵng nói riêng và của Việt Nam nói chung, là cơ sở giáo dục đại học tự chủ hội đủ năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học trên một số lĩnh vực mũi nhọn đạt chuẩn năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học trên một số lĩnh vực mũi nhọn.
Hiện nay với xu hướng Công nghệ thông tin phát triển, đi đôi với đó là nhu cầu phát triển về giảng dạy và nhu cầu phát triển sự nghiệp cho các bạn sinh viên. Hiểu được điều đó, Đại học Sư phạm Đà Nẵng và CodeGym Đà Nẵng đã tiến tới ký kết các thỏa thuận hợp tác lâu dài nhằm nâng cao các giá trị và mở ra chặng đường phát triển bền vững cho đôi bên.
Hi vọng trong tương lai sắp tới, sự hợp tác phát triển sẽ tạo ra nhiều cơ hội và lợi ích tốt đẹp cho CodeGym Đà Nẵng và Đại học Sư phạm Đà Nẵng cũng như cho các bạn học viên và sinh viên.