nhập môn lập trình

Giới thiệu chung về Javascript

Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào đối tượng phát triển có sẵn hoặc tự định nghĩa. Javascript được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Website. Javascript được hỗ trợ hầu như trên tất cả các trình duyệt như Firefox, Chrome, … trên máy tính lẫn điện thoại.

Nhiệm vụ của Javascript là xử lý những đối tượng HTML trên trình duyệt. Nó có thể can thiệp với các hành động như thêm / xóa / sửa các thuộc tính CSS và các thẻ HTML một cách dễ dàng. Hay nói cách khác, Javascript là một ngôn ngữ lập trình trên trình duyệt ở phía client. Tuy nhiên, hiện nay với sự xuất hiện của NodeJS đã giúp cho Javascript có thể làm việc ở backend.

>> Tham khảo: Chia sẻ bộ tài liệu học lập trình javascript

Bạn thử truy cập vào một số website trên internet thì sẽ thấy có những hiệu ứng slidemenu xổ xuống, các hình ảnh chạy qua chạy lại rất đẹp. Tất cả các chức năng này đều được xử lý bằng Javascript đấy các bạn ạ.

Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của các framework như NodeJS (chuyên code backend), ExpressJS (NodeJS framework), và nhiều thư viện frontend khác như Angular, jQuery, RactJS ra đời, giúp tạo ra một cơn sốt với từ khóa Javascript Fullstack.

>> Tham khảo: https://codegym.vn/blog/2021/10/25/tong-hop-cac-khoa-hoc-lap-trinh-online-mien-phi/

Khóa học Nhập môn lập trình với JavaScript online miễn phí 

Khóa học Nhập môn lập trình miễn phí cung cấp những kiến thức cơ bản nhất cho người mới bắt đầu. Kết thúc khóa học, học viên đủ khả năng sử dụng ngôn ngữ JavaScript trong việc giải các bài toán lập trình căn bản, bước đầu làm quen với việc xây dựng ứng dụng Javascript và có thể tiếp tục học các khóa học lập trình chuyên sâu hơn tại CodeGym.

>> Đăng ký tài khoản học ngay TẠI ĐÂY

HOÀN THÀNH KHÓA HỌC, HỌC VIÊN CÓ THỂ

 • Áp dụng được kỹ năng giải quyết vấn đề với các bài toán thông dụng
 • Sử dụng được Biến và Kiểu dữ liệu
 • Sử dụng được Toán tử và Biểu thức
 • Sử dụng được Câu lệnh điều kiện
 • Sử dụng được Vòng lặp
 • Sử dụng được Mảng
 • Sử dụng được Hàm
 • Debug được ứng dụng
 • Phát triển được ứng dụng đơn giản sử dụng mô hình lập trình hướng đối tượng

CƠ HỘI HỌC TẬP

Kết thúc khoá học Nhập môn lập trình miễn phí, học viên có thể theo học các khoá học chuyên sâu tại CodeGym như:

 • Nền tảng lập trình
 • Xây dựng Website với HTML & CSS
 • Python căn bản
 • Web Front End
 • Web Back End
 • Phát triển ứng dụng Mobile
 • Phân tích dữ liệu với Python

NỘI DUNG

Khoá học bao gồm các nội dung chính:

 • Các câu lệnh lập trình cơ bản
 • Mảng, Hàm và Debug
 • Các thuật toán cơ bản
 • Làm việc với giao diện và cơ chế lưu trữ
 • Xây dựng dự án cá nhân

>> Đăng ký tài khoản học ngay TẠI ĐÂY