Chung kết cuộc thi Innovative Generation 2021 (IG 2021): Tuổi trẻ chinh phục CNTT dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 21/08/2021 tại Phòng họp tầng 2, tòa nhà Hiệu bộ, đường Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị, với 6 giải thưởng từ Ban tổ chức và các nhà tài trợ, tổng giá trị lên tới 150 triệu đồng.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.