Một cá nhân nhờ viết phần mềm đăng tải trên Google PlayApp Store thu về 330 tỷ đồng, vừa nộp thuế 23 tỷ đồng trong năm 2020. Cô gái này là lập trình viên sinh năm 1992, có hộ khẩu tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.