Video chia sẻ trong phiên trao đổi về chủ đề Clean Code tại CodeGym. Thế nào là một mã nguồn tốt? Làm thế nào để hệ giữ được hệ thống sạch?

[CodeGym] Livestream "Clean Code - Trở thành một lập trình viên tốt hơn"