Video chia sẻ trong phiên trao đổi về chủ đề Clean Code tại CodeGym. Thế nào là một mã nguồn tốt? Làm thế nào để hệ giữ được hệ thống sạch?


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.