Thông báo lịch khai giảng tháng 6/2019 các khóa học Java, PHP

Trong tháng 6 này, CodeGym dự kiến khai giảng các khóa Java và PHP. Cụ thể như sau:

1/ Khai giảng lớp CGC4 PHP (Part-time)

Dự kiến khai giảng: 17/06/2019

Thời gian học:

  • 4 tiếng/buổi (8h00 – 12h00 hoặc 13h30 – 17h30)
  • 5 buổi/tuần (từ Thứ hai đến Thứ sáu)

2/ Khai giảng lớp CGC4 JAVA (Part-time)

Dự kiến khai giảng: 17/06/2019

Thời gian học:

  • 4 tiếng/buổi (8h00 – 12h00 hoặc 13h30 – 17h30)
  • 5 buổi/tuần (từ Thứ hai đến Thứ sáu)

3/ Khai giảng lớp CGC8 PHP (Full-time)

Dự kiến khai giảng: 24/06/2019

Thời gian học:

  • 8 tiếng/ngày (8h00 – 17h30)
  • 5 ngày/tuần (từ Thứ 2 đến Thứ sáu)

Địa điểm học:

1/ Đối với các lớp Java: Số 23, Lô TT01, Khu đô thị Mon City, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2/ Đối với các lớp PHP: Số 15, Lô TT04, Khu đô thị Mon City, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.