Thông báo lịch khai giảng tháng 6/2019 các khóa học Java, PHP

Trong tháng 6 này, CodeGym dự kiến khai giảng các khóa Java và PHP. Cụ thể như sau:

1/ Khai giảng lớp CGC4 PHP (Part-time)

Dự kiến khai giảng: 17/06/2019

Thời gian học:

  • 4 tiếng/buổi (8h00 – 12h00 hoặc 13h30 – 17h30)
  • 5 buổi/tuần (từ Thứ hai đến Thứ sáu)

2/ Khai giảng lớp CGC4 JAVA (Part-time)

Dự kiến khai giảng: 17/06/2019

Thời gian học:

  • 4 tiếng/buổi (8h00 – 12h00 hoặc 13h30 – 17h30)
  • 5 buổi/tuần (từ Thứ hai đến Thứ sáu)

3/ Khai giảng lớp CGC8 PHP (Full-time)

Dự kiến khai giảng: 24/06/2019

Thời gian học:

  • 8 tiếng/ngày (8h00 – 17h30)
  • 5 ngày/tuần (từ Thứ 2 đến Thứ sáu)

Địa điểm học:

1/ Đối với các lớp Java: Số 23, Lô TT01, Khu đô thị Mon City, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2/ Đối với các lớp PHP: Số 15, Lô TT04, Khu đô thị Mon City, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.