1/ Mô tả khóa học “Khởi nghiệp tinh gọn”

Khoá học Khởi nghiệp tinh gọn cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng ban đầu cần thiết để có thể bắt đầu con đường khởi nghiệp trong thời đại ngày nay.

Kết thúc khoá học, học viên sẽ nắm được các khái niệm căn bản liên quan đến khởi nghiệp và tạo lập doanh nghiệp, đồng thời, học viên có thể áp dụng được các quy trình, kỹ thuật và công cụ hữu ích để có khởi đầu bài bản hơn.

2/ Nội dung khóa học “Khởi nghiệp tinh gọn”

 • Tại sao người khởi nghiệp lại cần tư duy khác đi?
 • Đánh giá và phát triển cơ hội kinh doanh
 • Phát triển và điều chỉnh mô hình kinh doanh
 • Sử dụng Business Canvas Model và Value Proposition Canvas
 • Quy trình Phát triển khách hàng
 • Phát triển sản phẩm linh hoạt
 • Học hỏi có kiểm chứng
 • Tạo lập doanh nghiệp khởi nghiệp
 • Kế hoạch kinh doanh

3/ Đối tượng tham gia

 • Cựu học viên CodeGym
 • Học viên CodeGym đang theo học module 3 hoặc module 4

4/ Thông tin chi tiết về khóa học

 • Giảng viên: Dương Trọng Tấn
 • Thời gian: 8:00-17:30 Thứ 7, ngày 04/5/2019
 • Địa điểm: Tầng 5, CodeGym Mon City

Đăng ký tham gia khóa học tại đây.