Sáng ngày 22/04/2019, CodeGym khai giảng đồng thời 2 lớp CGC8 Java và CGC8 PHP với tổng số học viên là 28 bạn. Trong đó: 16 học viên lớp CGC8 Java (full-time) và 12 học viên lớp CGC8 PHP (full-time).

Thời gian học của 2 lớp cụ thể như sau:

1/ Đối với lớp CGC8 Java (full-time)

  • 8 tiếng/ngày (8h00 – 17h30)
  • 5 ngày/tuần (từ Thứ 2 đến Thứ sáu)
khai giảng

Lớp CGC8 JAVA (full-time)

2/ Đối với lớp CGC8 PHP (full-time)

  • 8 tiếng/buổi (8h00 – 17h30)
  • 5 buổi/tuần (từ Thứ hai đến Thứ sáu)
khai giảng

Lớp CGC8 PHP (full-time)

Theo đó, sau 4 tháng, tất cả học viên lớp CGC8 Java và CGC8 PHP sẽ tốt nghiệp và có khả năng đảm nhận vị trí lập trình viên full-stack tại các công ty phần mềm là đối tác của CodeGym.

Một số hình ảnh trong buổi lễ khai giảng:

khai giảng

khai giảng

Lịch khai giảng CodeGym tháng 5/2019

Trong tháng 5/2019, CodeGym dự kiến khai giảng các khóa sau:

1/ CGC8 Java (full-time)

Khai giảng ngày: 20/05/2019

Thời gian học:

  • 8 tiếng/ngày (8h00 – 17h30)
  • 5 ngày/tuần (từ Thứ 2 đến Thứ sáu)

2/ CGC4 Java (part-time)

Khai giảng ngày: 20/05/2019

Thời gian học:

  • 4 tiếng/buổi (8h00 – 12h00 hoặc 13h30 – 17h30)
  • 5 buổi/tuần (từ Thứ hai đến Thứ sáu)