Sáng ngày 25/03/2019, CodeGym khai giảng đồng thời 2 lớp CGC Java với tổng số học viên là 35 bạn. Trong đó: 21 học viên lớp CGC8 Java (full-time) và 14 học viên lớp CGC4 Java (part-time).

CGC8 Java (full-time)

Lớp CGC8 Java (full-time)

 

CGC8 Java (full-time)

Lớp CGC4 Java (part-time)

Thời gian học của 2 lớp cụ thể như sau:

1/ Đối với lớp CGC8 Java (full-time)

  • 8 tiếng/ngày (8h00 – 17h30)
  • 5 ngày/tuần (từ Thứ 2 đến Thứ sáu)

Theo đó, sau 4 tháng, tất cả học viên lớp CGC8 Java sẽ tốt nghiệp và có khả năng đảm nhận vị trí lập trình viên full-stack tại các công ty phần mềm là đối tác của CodeGym.

2/ Đối với lớp CGC4 Java (part-time)

  • 4 tiếng/buổi (8h00 – 12h00 hoặc 13h30 – 17h30)
  • 5 buổi/tuần (từ Thứ hai đến Thứ sáu)

Chương trình học part-time có tổng thời gian là 7 tháng. Trong thời gian này, các bạn sẽ được trau dồi những kiến thức và kỹ năng tương đương với khóa CGC8 Java (full-time), đảm bảo sau khi kết thúc khóa học, 100% học viên đều lành nghề và có đủ kỹ năng để phát triển sự nghiệp.

Lịch khai giảng Quý II/2019

Trong 3 tháng tới, CodeGym dự kiến khai giảng các khóa sau:

CGC8 Java (full-time)

Lịch khai giảng Quý 2/2019

 

Tham khảo chi tiết chương trình khóa học JAVA tại đây.

Thao khảo chị tiết chương trình khóa học PHP tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.