Về Coding Dojo, hay là Tuyên ngôn của những lập trình viên muốn trở thành lập trình viên tốt hơn.
Lập trình viên kì cựu Dave Thomas, đồng tác giả của loạt sách “Pragmatic Programmer” và “Tuyên ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt”, nhận ra: “Trong ngành phần mềm, chúng ta luyện tập trong khi làm việc. Đó là lí do tại sao chúng ta lại hay mắc lỗi trong công việc”.
Cũng phải thôi, luyện tập trong khi làm việc, chúng ta thiếu những động cơ để gia tăng hiệu suất của một kỹ năng cụ thể. Chúng ta hiếm khi được tiếp cận với những hoạt động được thiết kế rõ ràng để nhắm chính xác tới kỹ năng, thiếu những phản hồi quan trọng về kết quả và hiệu suất của mình, thiếu đi cơ hội được lặp đi lặp lại các hoạt động luyện tập tương tự nhau ở những ngữ cảnh khác nhau. Nói cách khác, chúng ta vô cùng thiếu thốn các hoạt động luyện tập có chủ ý.
Chúng ta cần phải tìm cách phân tách việc luyện tập ra khỏi công việc. Chúng ta cần những phiên luyện tập độc lập.
Coding Dojo chính là những phiên đó.
Đặc biệt, với các lập trình viên nằm ở đáy trong một kỹ năng nào đó, chúng ta ít có cơ hội cải thiện những kỹ năng đó thông qua các hoạt động học tập truyền thống. Chúng ta cần các hoạt động nhỏ có khả năng tạo ra phản hồi và cải tiến liên tục, cần các hoạt động mà tại đó chúng ta học thông qua việc mắc sai lầm (mà không phải trả giá).
Coding Dojo có những hoạt động như thế.
Các bạn vẫn đang muốn trở thành lập trình viên tốt hơn đấy chứ?
 Theo Bình Sơn, từ phòng Ken Thompson