Toàn mộ mã nguồn các bài tập của tất cả các chương trình đào tạo của CodeGym đều được công bố và chia sẻ trên kênh GitHub của CodeGym tại địa chỉ https://github.com/codegym-vn. Tất cả mọi người đều có thể truy cập, fork hoặc clone về để tham khảo phục vụ cho việc học tập. Nếu thấy hữu ích, xin vui lòng nhấn sao (Star) để ủng hộ các lập trình viên của CodeGym.

Bộ mã nguồn này bắt nguồn từ sự đóng góp của các giảng viên, cộng tác viên, lập trình viên của CodeGym, bao gồm các ngôn ngữ và công nghệ phổ biến như:

 • Java
 • Spring MVC
 • PHP
 • Laravel Framework
 • HTLM/CSS
 • JavaScript
 • .NET
 • Android
 • React
 • React Native
 • Angular
 • NodeJS
 • ExpressJS

Có thể truy xuất bộ mã nguồn mở miễn phí ở đây: https://github.com/codegym-vn