Trắc nghiệm chọn nghề phù hợp với tính cách – Nhóm ENTJ

Trắc nghiệm chọn nghề phù hợp với tính cách – Nhóm ENTJ

Từ viết tắt ENTJ đại diện cho một trong 16 kiểu tính cách được xác định bởi Chỉ số Kiểu Myers-Briggs . Công cụ đánh giá dựa trên lý thuyết của Carl Jung về các loại nhân cách . Đây cũng được xem là một loại tính cách đặc biệt, trong bài trắc nghiệm chọn nghề phù hợp...