Văn bản trong Bootstrap 4

Văn bản trong Bootstrap 4

Bài viết này sẽ giới thiệu về Văn bản trong Bootstrap 4, một số lớp hay dùng và cách sử dụng trong framework này. Thiết lập mặc định Bootstrap 4 Bootstrap 4 dùng font chữ có kích thước mặc định (font-size) là 16px, với chiều cao dòng (line-height) là 1.5. Kiểu chữ mặc...