Hướng dẫn Daily Scrum

Hướng dẫn Daily Scrum

Phần trước, mình đã có một bài hướng dẫn lập kế hoạch cho Sprint. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người triển khai sự kiện “Daily scrum” – sự kiện diễn ra với tần suất nhiều nhất trong Sprint. Mục đích – Thời gian, địa điểm – Thành phần tham...
Scrum Master, cái tay này làm việc gì?

Scrum Master, cái tay này làm việc gì?

Scrum Master không quản lí nhân sự, không quản lí tiến độ, cũng chẳng quản lí công việc được gán cho ai, càng không quản lí tiền bạc, hay yêu cầu. Vậy thế cái tay này làm cái gì? Trong những lớp học tôi dạy về Scrum, phần nhiều học viên cứ nghĩ là ScrumMaster chẳng có...