Kata RomanNumerals

Kata RomanNumerals

Tôi không tham dự XP2001 của Kent Beck, nhưng tôi tin chắc rằng Kata này đã xuất hiện ở đó. Đây là và đây là Cấp độ của Kata: Dễ Mô tả bài toán Người La Mã rất thông minh. Họ đã xâm chiếm và cai trị hầu hết Châu Âu trong suốt hàng trăm năm. Họ phát minh ra những con...