Kata RomanCalculator

Kata RomanCalculator

Giới thiệu kata CodersDojoSweden, tổ chức ở Linköping, đã tìm kiếm một bài Kata mới đủ đơn giản dành cho người mới bắt đầu. Và Thomas Nilsson đã đưa ra bài toán Cộng số La Mã. Mô tả bài toán “Là một kế toán, tôi muốn cộng các số La Mã tự động bởi vì làm việc đó bằng...