Python là gì? Học ngôn ngữ lập trình Python là gì?

Python là gì? Học ngôn ngữ lập trình Python là gì?

Ra đời từ năm 1991, tính đến thời điểm hiện tại, Python ngày càng phổ biên, là ngôn ngữ lập trình được coder sử dụng nhiều trong việc xây dựng và thiết kế web, thiết kế ứng dụng. Vậy Python là gì? Học ngôn ngữ lập trình Python là gì? Cùng CodeGym tìm hiểu những thông...