Như thế nào là nghề nghiệp phù hợp với tính cách?

Như thế nào là nghề nghiệp phù hợp với tính cách?

Một tuần chỉ có 168 giờ, mà công việc chiếm hầu như gần một phần tư tuần của bạn. Công việc bạn chọn phải là phần thưởng cá nhân và nó khiến bạn cảm thấy mãn nguyện. Đó là một trong những lý do tại sao phải tìm ra nghề nghiệp phù hợp với tính cách. Chọn một công việc...