Chọn ngành nghề phù hợp với mình – Tác động từ gia đình

Chọn ngành nghề phù hợp với mình – Tác động từ gia đình

Cha mẹ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nghề nghiệp và ra quyết định nghề nghiệp của con cái họ. Họ luôn mong muốn con cái mình tìm thấy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và một yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc, thành công đó là lựa chọn nghề nghiệp. Theo một...