Tìm hiểu chuyên sâu về React Native Framework

Tìm hiểu chuyên sâu về React Native Framework

Các lập trình viên rất hào hứng với nền tảng React Native. Công nghệ này có mọi điểm tuyệt vời như React.js. Nó được dùng để xây dựng các ứng dụng di động trên nền tảng native sử dụng JavaScript, cho phép trải nghiệm ứng dụng tốt hơn. Nền tảng React Native tốt hơn như...
5 lý do nên học React Native

5 lý do nên học React Native

React Native rất phổ biến hiện nay và hàng nghìn ứng dụng đã được tạo bằng React Native. Những tên tuổi lớn như Facebook, AirBnB, Uber và nhiều công ty khác đã chấp nhận React Native và đang xây dựng ứng dụng mới nhất của họ bằng React Native. Tôi đã viết các ứng dụng...