Các khóa học lập trình game mobile trực tuyến

Các khóa học lập trình game mobile trực tuyến

Ngành công nghiệp trò chơi di động chiếm 51% toàn bộ doanh thu của ngành công nghiệp trò chơi và tỷ lệ này dự kiến sẽ lên tới hơn 60% vào năm 2022. Người ta nói rằng có tới 65% người dùng điện thoại thông minh tải xuống một hoặc nhiều trò chơi trong vòng một tuần kể...
Exit mobile version