Nghề lập trình Web – lựa chọn nào cho người mới bắt đầu: Front-end, Back-end hay Full-stack

Nghề lập trình Web – lựa chọn nào cho người mới bắt đầu: Front-end, Back-end hay Full-stack

Nghề lập trình Web – lựa chọn nào cho người mới bắt đầu? Full-stack Developer (Lập trình viên Full-stack) là thuật ngữ xuất hiện lần đầu vào năm 2012, từ một thông tin tuyển dụng của Facebook. Kể từ đó, thuật ngữ này đã được sử dụng phổ biến và thảo luận rất nhiều....