Hướng dẫn Daily Scrum

Hướng dẫn Daily Scrum

Phần trước, mình đã có một bài hướng dẫn lập kế hoạch cho Sprint. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người triển khai sự kiện “Daily scrum” – sự kiện diễn ra với tần suất nhiều nhất trong Sprint. Mục đích – Thời gian, địa điểm – Thành phần tham...