Container trong Bootstrap 4

Container trong Bootstrap 4

Bài viết này sẽ giới thiệu về Container trong Bootstrap 4, phân biệt các container và cách sử dụng container trong framework này. Container trong Bootstrap 4 Bạn đã học được từ phần trước rằng Bootstrap yêu cầu một containing element để bọc nội dung trang web....