Màu sắc trong Bootstrap 4

Màu sắc trong Bootstrap 4

Bài viết này sẽ giới thiệu về Màu sắc trong Bootstrap 4, một số lớp mặc định hay dùng và cách sử dụng chúng trong framework này. Màu sắc văn bản Bootstrap 4 có nhiều lớp bối cảnh có thể dùng để định nghĩa “ý nghĩa thông qua màu sắc”. Đó là .text-muted, .text-primary,...