Các bước chọn nghề phù hợp với bản thân

Các bước chọn nghề phù hợp với bản thân

Có rất nhiều bạn dễ dàng nhận ra đam mê, sở thích, thế mạnh của mình ngay từ khi là học sinh. Từ đó lựa chọn ngành học, nghề nghiệp sau đó. Nhưng nhiều bạn sống trong trạng thái mông lung, không biết mình thích gì, nên học ngành gì, theo nghề nào… Nếu đang ở...
Exit mobile version