Văn bản trong Bootstrap 4

Văn bản trong Bootstrap 4

Bài viết này sẽ giới thiệu về Văn bản trong Bootstrap 4, một số lớp hay dùng và cách sử dụng trong framework này. Thiết lập mặc định Bootstrap 4 Bootstrap 4 dùng font chữ có kích thước mặc định (font-size) là 16px, với chiều cao dòng (line-height) là 1.5. Kiểu chữ mặc...
Tìm hiểu Grid cơ bản trong Bootstrap 4

Tìm hiểu Grid cơ bản trong Bootstrap 4

Grid cơ bản trong Bootstrap 4 Grid System (Hệ thống lưới Grid) được thiết kế theo kiểu flexbox và cho phép sử dụng tới 12 cột trong một trang. Nếu bạn không sử dụng hết 12 cột thì bạn có thể nhóm các cột lại với nhau để tạo cột rộng hơn. Grid System (Hệ thống lưới) cố...
Container trong Bootstrap 4

Container trong Bootstrap 4

Bài viết này sẽ giới thiệu về Container trong Bootstrap 4, phân biệt các container và cách sử dụng container trong framework này. Container trong Bootstrap 4 Bạn đã học được từ phần trước rằng Bootstrap yêu cầu một containing element để bọc nội dung trang web....
Giới thiệu về Bootstrap 4

Giới thiệu về Bootstrap 4

Bootstrap là gì? Bootstrap là một framework front-end miễn phí giúp phát triển các ứng dụng web nhanh và dễ dàng hơn. Bootstrap bao gồm các mẫu thiết kế dựa trên HTML và CSS như typography, form, button, table, navigation, modal, image carousels cũng như các plugins...