Tạo cảnh báo trong Bootstrap 4

Tạo cảnh báo trong Bootstrap 4

Cảnh báo trong Bootstrap 4 Các thông điệp cảnh báo (alert) dùng để truyền thông tin đến người dùng về tình trạng của trang web hay kết quả của một hành động tương tác nào đó. Trong Bootstrap, các cảnh báo mặc định có gồm nhiều loại khác nhau và cũng như mỗi cảnh báo...