CodeGym Việt Nam

CodeGym tuyển dụng Chăm sóc học viên tại Hà Nội

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

Tuyển dụng Giảng viên Java làm việc tại Đà Nẵng – CodeGym

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

CodeGym tuyển dung Giảng viên JAVA làm việc tại Huế

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...
Việc ngon năm mới: CodeGym tuyển Digital Marketing, lương 10-15 triệu

Việc ngon năm mới: CodeGym tuyển Digital Marketing, lương 10-15 triệu

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Digital Marketing Số lượng: 04 Hình thức: Full-time Mức thu nhập: 10,000,000đ – 15,000,000đ/tháng Địa điểm làm việc: Hà Nội, Huế Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các...

CodeGym Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên Digital Marketing

CodeGym Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên Digital Marketing

CODEGYM VIỆT NAM là hệ thống đào tạo lập trình hiện đại, với mô hình đào tạo Coding Bootcamp đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn được góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động trong ngành lập trình. Tại CodeGym, các bạn sẽ được đào tạo với cường độ cao,...

CodeGym tuyển dụng Nhân viên Quản trị mạng

CodeGym tuyển dụng Nhân viên Quản trị mạng

Trong 11/2019, CodeGym tuyển dụng 02 Nhân viên Quản trị mạng. Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng...

CodeGym tuyển dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

CodeGym tuyển dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

CodeGym Đà Nẵng tuyển dụng Nhân viên Hành chính – Nhân sự tổng hợp

CodeGym Đà Nẵng tuyển dụng Nhân viên Hành chính – Nhân sự tổng hợp

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

CodeGym tuyển dụng Điều phối viên Quản lý dự án

CodeGym tuyển dụng Điều phối viên Quản lý dự án

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

CodeGym tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc học viên

CodeGym tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc học viên

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

CodeGym tuyển dụng Lập trình viên PHP

CodeGym tuyển dụng Lập trình viên PHP

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

CodeGym tuyển dụng Giáo vụ

CodeGym tuyển dụng Giáo vụ

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

Tuyển dụng nhân viên Marketing – PR/Branding

Tuyển dụng nhân viên Marketing – PR/Branding

CodeGym – Hệ thống đào tạo lập trình hiện đại, phát triển với tầm nhìn trở thành chủ lực cung cấp nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam, tiến kịp tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại, CodeGym đang cần tuyển nhân viên Marketing mảng PR/Brading. Thông...

CodeGym tuyển dụng vị trí Digital Marketing – Facebook

CodeGym tuyển dụng vị trí Digital Marketing – Facebook

CodeGym - Hệ thống đào tạo lập trình hiện đại, phát triển với tầm nhìn trở thành chủ lực cung cấp nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam, tiến kịp tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại, CodeGym đang cần tuyển vị trí Digital Marketing. Thông tin chi...

CodeGym tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển

CodeGym tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển

Về công ty CodeGym đào tạo lập trình viên hiện đại theo mô hình Coding Bootcamp. Với sứ mệnh phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả trên nền tảng công nghệ giáo dục và sự cộng tác sâu rộng giữa các bên liên quan, đặc biệt là doanh nghiệp. Qua đó,...

CodeGym tuyển dụng Lập trình viên PHP

CodeGym tuyển dụng Lập trình viên PHP

Về công ty CodeGym đào tạo lập trình viên hiện đại theo mô hình Coding Bootcamp. Với sứ mệnh phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả trên nền tảng công nghệ giáo dục và sự cộng tác sâu rộng giữa các bên liên quan, đặc biệt là doanh nghiệp. Qua đó,...

CodeGym tuyển dụng Giám đốc đào tạo

CodeGym tuyển dụng Giám đốc đào tạo

Về CodeGym CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

CodeGym tuyển dụng nhân viên Tư vấn tuyển sinh

CodeGym tuyển dụng nhân viên Tư vấn tuyển sinh

CodeGym - Hệ thống đào tạo lập trình hiện đại, là đơn vị đầu tiên áp dụng mô hình Coding BootCamp tại Việt Nam. Với tầm nhìn trở thành chủ lực cung cấp nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp, góp phần nâng tầm phát triển ngành phần mềm Việt Nam, tiến kịp tiêu...