.NET

Ví dụ về định nghĩa lớp và tạo đối tượng

Bài viết này đưa ra hai ví dụ về định nghĩa lớp và sử dụng chúng để tạo các đối tượng. Một chương trình định nghĩa lớp Circle và sử dụng để tạo các đối tượng. Chương trình tạo ra 3 đối tượng hình tròn với bán kính 1, 25 và 125 và hiển thị bán kính và diện tích của mỗi...

Namespace trong C#

Một namespace trong C# được thiết kế để phân nhóm toàn bộ các kiểu dữ liệu theo một cấu trúc phân cấp. Nhờ có namespace kiểu dữ liệu được quản lí tốt hơn và tránh được hiện tượng xung đột tên. Các tên được khai báo trong một namespace không xung đột với cùng tên đó...

Mảng nhiều chiều trong C#

Giới thiệu về mảng nhiều chiều Dữ liệu trong một bảng biểu là một ví dụ đặc trưng về mảng hai chiều. Ví dụ, dữ liệu trong bảng sau đây: Có thể được diễn giải vào một mảng hai chiều như sau: double[,] distances = { {0, 983, 787, 714, 1375, 967, 1087}, {983, 0, 214,...

Lập trình hướng đối tượng với C#

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C# hỗ trợ đầy đủ các đặc điểm của lập trình hướng đối tượng bao gồm các tính chất: đóng gói, kế thừa, đa hình: Đóng gói là sự gom nhóm các thuộc tính, phương thức và những thành phần vào một đơn vị hoặc đối tượng. Kế thừa...

Phương thức trong C# là gì? Cách gọi phương thức trong C#

Phương thức trong C# là một nhóm các lệnh nhằm thực hiện một tác vụ nào đó, dùng phương thức để sử dụng lại code, dễ dàng kiểm tra và bảo trì ứng dụng. Phương thức có thể thuộc về một đối tượng lớp nào đó, hoặc không. Tuy nhiên khai báo phương thức thì phải khai báo...

Các toán tử cơ bản trong C#

Bài viết này sẽ trình bày về các toán tử cơ bản trong C#. Một toán tử là một biểu tượng, mà nói cho compiler thực hiện các thao tác toán học và logic cụ thể. C# cung cấp nhiều toán tử có sẵn, đó là: Toán tử số học Toán tử quan hệ Toán tử logic Toán tử so sánh bit Toán...

Các kiểu dữ liệu trong C#

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong C#. Phân loại các kiểu dữ liệu trong C# Có hai kiểu giá trị trong C # là kiểu giá trị và tham chiếu. Biến có kiểu giá trị là chứa trực tiếp giá trị của nó, còn kiểu tham chiếu là lưu trữ địa chỉ...

Các câu lệnh cơ bản trong C# cho người mới bắt đầu

Trong bài viết này, CodeGym sẽ cung cấp đến bạn các câu lệnh cơ bản trong C# cho người mới bắt đầu: cú pháp lệnh, cách sử dụng và một số ví dụ. Câu lệnh là gì? Các hành động của một chương trình được thể hiện bằng cách sử dụng các câu lệnh (statements). Một khối lệnh...

C# là gì? Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C#

C# là gì? C# (hay C sharp) là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Microsoft vào năm 2000. C# là ngôn ngữ lập trình hiện đại, hướng đối tượng và được xây dựng trên nền tảng của hai ngôn ngữ mạnh nhất là C++ và Java. Trong các ứng dụng...

Làm việc với C# trên Visual Studio Code

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm việc với C# trên Visual Studio Code. C# là gì? Visual Studio Code là gì? C # được hỗ trợ trong Visual Studio Code được tối ưu hóa để phát triển .NET Core đa nền tảng . VS Code là một trình soạn thảo tuyệt vời để phát triển C # đa...

Làm quen với lập trình C# và cách sử dụng Visual Studio Code

.NET Core cung cấp một nền tảng nhanh và cô lập để tạo các chương trình hoạt động trên cả Windows, Linux và macOS. Sử dụng Visual Studio Code với C# extension để có được một trải nghiệm hoàn chỉnh khi viết mã và gỡ lỗi. Trong bài viết này, bạn sẽ được làm quen với lập...

.NET Core là gì? Tổng quan về .Net Core

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu .NET. Core là gì và các kiến thức tổng quan cần biết về .NET Core. >> Xem ngay Devworld – Cẩm nang giúp lập trình viên phát triển bền vững với nghề lập trình .NET Core là gì? .NET Core là một nền tảng phát triển đa mục...

Exit mobile version