Bài thực hành

Tổng hợp các bài thực hành lập trình

I/ Bài thực hành: Bootcamp Preparation Thuật toán chuyển đổi nhiệt độ Thuật toán game đoán số Clone dự án từ Git Tạo dự án mới trên GitHub Sử dụng các thẻ HTML cơ bản Tạo form cơ bản Tạo một form tìm kiếm Google Tạo bảng cơ bản Tạo bảng nâng cao Hiển thị đầu ra Nhúng...

[Thực hành] Tạo layout trong Bootstrap- Codegym.vn

Mục tiêu Tạo layout trong Bootstrap. Sử dụng các thành phần của Bootstrap để tạo bố cục cơ bản cho một trang web. Mô tả- Tạo layout trong Bootstrap Hãy sử dụng các thành phần có sẵn của bootstrap để tạo bố cục và nội dung trang web như sau: Các bước thực hiện Bước...

[Thực hành] RWD với DIV và CSS- Codegym.vn

Mục tiêu Luyện tập xây dựng các bố cục có thể thích ứng được với các kích thước màn hình thông dụng. Mô tả- RWD với DIV và CSS Mobility đang trở thành xu thế trong thế giới CNTT, cùng với nó là sự ra đời của nhiều thiết bị cá nhân có khả năng kết nối Internet. Điều...
[Thực hành] Tạo khoá ngoại

[Thực hành] Tạo khoá ngoại

Mục tiêu Thực hành tạo khoá ngoại. Mô tả Hướng dẫn nộp bài: Up code lên github Paste link github vào phần nộp bài Khoá ngoại là gì? Khoá ngoại (foreign key - viết ngắn gọn là FK) là cơ chế để tạo liên kết giữa các bảng trong cùng một cơ sở dữ liệu. Chẳng hạn, trong...

[Thực hành] Vẽ thiết kế của CSDL có sẵn

[Thực hành] Vẽ thiết kế của CSDL có sẵn

Mục tiêu Luyện tập vẽ thiết kế CSDL có sẵn. Mô tả- Vẽ thiết kế của CSDL có sẵn Sử dụng một CSDL có sẵn, tìm hiểu về các bảng ứng với các trường khóa chính, khóa ngoại của bảng đó. Mối quan hệ giữa các bảng. Vẽ lại sơ đồ quan hệ giữa các bảng trong CSDL classicmodels....

[Thực hành] Truy vấn dữ liệu nâng cao

[Thực hành] Truy vấn dữ liệu nâng cao

Mục tiêu Truy vấn dữ liệu nâng cao- Luyện tập sử dụng WHERE với AND và OR. Mô tả- Truy vấn dữ liệu nâng cao Sử dụng CSDL bán hàng có sẵn, hiển thị các dữ liệu với nhiều điều kiện khác nhau Hướng dẫn nộp bài: Up code lên github Paste link github vào phần nộp bài Các...

[Thực hành] Truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng

[Thực hành] Truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng

Mục tiêu Truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng- Luyện tập sử dụng câu lệnh JOIN. Mô tả- Truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng Truy vấn dữ liệu từ các bảng của CSDL bán hàng có sẵn. Hướng dẫn nộp bài: Up code lên github Paste link github vào phần nộp bài Hướng dẫn thực hiện Bước...

[Thực hành] Khai báo lớp exception tuỳ biến

[Thực hành] Khai báo lớp exception tuỳ biến

Mục đích Luyện tập khai báo lớp exception tuỳ biến và xử lí ngoại lệ. Mô tả- Khai báo lớp exception tuỳ biến Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng để minh hoạ cho trường hợp thực hiện phép chia. Phép chia chỉ hợp lệ khi mẫu số  0, còn ngược lại thì tung ra...

[Thực hành] Tìm kiếm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

[Thực hành] Tìm kiếm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Mục tiêu Luyện tập sử dụng thuật toán tìm kiếm để tìm kiếm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Mô tả- Tìm kiếm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất Vấn đề lập trình máy tính thường liên quan đến việc tìm kiếm các giá trị tối thiểu và tối đa. Trong một cấu trúc dữ liệu được sắp xếp,...

[Thực hành] Triển khai lớp LinkedList đơn giản

[Thực hành] Triển khai lớp LinkedList đơn giản

Mục tiêu Triển khai lớp LinkedList đơn giản- Luyện tập cài đặt cấu trúc LinkedList đơn giản. Mô tả- Triển khai lớp LinkedList đơn giản Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một chương trình cho phép cài đặt cấu trúc LinkedList đơn giản để lưu một tập dữ liệu bất kỳ....

[Thực hành] Triển khai lớp List đơn giản

[Thực hành] Triển khai lớp List đơn giản

Mục tiêu Triển khai lớp List đơn giản- Luyện tập cài đặt cấu trúc List đơn giản. Mô tả- Triển khai lớp List đơn giản Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một chương trình cho phép cài đặt cấu trúc danh sách đơn giản để lưu một tập dữ liệu bất kỳ. Lớp ArrayList trong...

[Thực hành] Refactoring – tách phương thức

[Thực hành] Refactoring – tách phương thức

Mục tiêu Refactoring - tách phương thức- Luyện tập kỹ thuật tách phương thức. Mô tả- Refactoring - tách phương thức Trong phần này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật tách phương thức dựa trên mã nguồn có sẵn. Hướng dẫn- Refactoring - tách phương thức Bước 1: Chạy mã nguồn...

[Thực hành] Refactoring – tách biến- Codegym.vn

[Thực hành] Refactoring – tách biến- Codegym.vn

Mục tiêu Luyện tập kỹ thuật tách biến. Điều kiện- Refactoring- tách biến Vận dụng được kỹ thuật tách biến Mô tả- Refactoring- tách biến Trong phần này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật tách biến dựa trên mã nguồn có sẵn. Hướng dẫn Bước 1: Chạy mã nguồn có sẵn Tải mã nguồn...

[Thực hành] Refactoring – đổi tên biến và tách hằng

[Thực hành] Refactoring – đổi tên biến và tách hằng

Mục tiêu Refactoring - đổi tên biến và tách hằng- Luyện tập kỹ thuật đổi tên biến. Điều kiện- Refactoring- đổi tên biến và tách hằng Biết cách sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc được sử dụng là: Đổi tên biến và Tách hằng. Mô tả- Refactoring- đổi tên biến và tách hằng Trong...

[Thực hành] Triển khai interface ‘Comparable’ cho các lớp hình học

[Thực hành] Triển khai interface ‘Comparable’ cho các lớp hình học

Mục tiêu Triển khai interface 'Comparable'- Luyện tập thiết kế và triển khai interface. Điều kiện- Triển khai interface 'Comparable' Biết cách thiết kế và triển khai interface. Mô tả- Triển khai interface 'Comparable' Sử dụng interface Comparable và triển khai phương...

[Thực hành] Lớp Animal và interface Edible

[Thực hành] Lớp Animal và interface Edible

Mục tiêu Lớp Animal và interface Edible- Luyện tập thiết kế và triển khai mô hình lớp đối tượng sử dụng lớp trừu tượng và interface. Điều kiện: Biết cách  sử dụng lớp trừu tượng và interface. Mô tả- Lớp Animal và interface Edible Để dễ dàng gọi (sử dụng) phương...

[Thực hành] Hệ các đối tượng hình học

[Thực hành] Hệ các đối tượng hình học

Mục tiêu Hệ các đối tượng hình học- Luyện tập triển khai cơ chế kế thừa trong OOP. Mô tả- Hệ các đối tượng hình học Trong phần này, chúng ta phát triển một ứng dụng hỗ trợ tính các thông số: diện tích, chu vi, thể tích của các hình như: hình tròn, hình trụ, hình chữ...