Bài thực hành

Tổng hợp các bài thực hành lập trình

I/ Bài thực hành: Bootcamp Preparation Thuật toán chuyển đổi nhiệt độ Thuật toán game đoán số Clone dự án từ Git Tạo dự án mới trên GitHub Sử dụng các thẻ HTML cơ bản Tạo form cơ bản Tạo một form tìm kiếm Google Tạo bảng cơ bản Tạo bảng nâng cao Hiển thị đầu ra Nhúng...

[Thực hành] Tạo layout trong Bootstrap- Codegym.vn

Mục tiêu Tạo layout trong Bootstrap. Sử dụng các thành phần của Bootstrap để tạo bố cục cơ bản cho một trang web. Mô tả- Tạo layout trong Bootstrap Hãy sử dụng các thành phần có sẵn của bootstrap để tạo bố cục và nội dung trang web như sau: Các bước thực hiện Bước...

[Thực hành] RWD với DIV và CSS- Codegym.vn

Mục tiêu Luyện tập xây dựng các bố cục có thể thích ứng được với các kích thước màn hình thông dụng. Mô tả- RWD với DIV và CSS Mobility đang trở thành xu thế trong thế giới CNTT, cùng với nó là sự ra đời của nhiều thiết bị cá nhân có khả năng kết nối Internet. Điều...

[Thực hành] Ứng dụng quản lý khách hàng

Mục tiêu Ứng dụng quản lý khách hàng Luyện tập phát triển các ứng dụng quản lý sử dụng kiến trúc MVC. Điều kiện Nắm được kiến trúc MVC Biết cách triển khai các ứng dụng quản lý sử dụng kiến trúc MVC Mô tả- Ứng dụng quản lý khách hàng Trong phần này, chúng ta sẽ phát...

[Thực hành] Thực thi các câu lệnh CRUD trên CSDL có sẵn

Mục tiêu Thực thi các câu lệnh CRUD trên CSDL có sẵn Luyện tập với các lệnh thao tác CRUD với dữ liệu trong bảng. Mô tả- Thực thi các câu lệnh CRUD trên CSDL có sẵn Hướng dẫn nộp bài: Up code lên github Paste link github vào phần nộp bài Cho sẵn một một database có...

[Thực hành] View trong MySql- Codegym.vn

Mục tiêu Luyện tập tạo view trong MySql Mô tả- View trong MySql Tạo view trên cơ sở dữ liệu classicmodels. Chúng ta có bảng customers như sau: Hướng dẫn Tạo View có tên customer_views truy vấn dữ liệu từ bảng customers để lấy các dữ liệu: customerNumber, customerName,...

[Thực hành] Truyền tham số vào Store Procedure

Mục tiêu Truyền tham số vào Store Procedure. Luyện tập tạo store procedure. Mô tả- Truyền tham số vào Store Procedure Thực hành luyện tập tạo store procedure trên cơ sở dữ liệu classicmodels. Chúng ta có bảng customers như sau: Hướng dẫn Trong MYSQL thì sẽ tồn tại ba...

[Thực hành] Store Procedure- Codegym.vn

Mục tiêu Luyện tập sử dụng store procedure trong MySql Mô tả- Store Procedure Thực hành tạo store procedure trên cơ sở dữ liệu classicmodels. Chúng ta có bảng customers như sau: Hướng dẫn Stored Procedure được định nghĩa như một tập các khai báo sql được lưu trữ ngay...

[Thực hành] Chỉ mục trong MySql- Codegym.vn

Mục tiêu Thực hành tạo chỉ mục trong MySql Mô tả- Chỉ mục trong MySql Hãy xem xét ví dụ sau để tìm hiểu và so sánh về tốc độ khi đánh index cho cách trường Hướng dẫn nộp bài: Up mã nguồn lên github Dán link github vào phần nộp bài Hướng dẫn Các bạn download cơ sở dữ...

[Thực hành] Các hàm thông dụng trong SQL

Mục tiêu Các hàm thông dụng trong SQL Luyện tập sử dụng các hàm trong SQL. Mô tả- Các hàm thông dụng trong SQL Hoàn thành Phần 3: Aggregate Functions của khoá học SQL trên CodeCademy: https://www.codecademy.com/learn/learn-sql Đọc thêm: Những câu hỏi phỏng vấn về...

[Thực hành] Câu lệnh GROUP BY- Codegym.vn

Mục đích Luyện tập sử dụng câu lệnh GROUP BY. Mô tả bài toán- Câu lệnh GROUP BY Sử dụng csdl classicmodels để thực hiện các truy vấn với các hàm tập hợp kết hợp với mệnh đề group by, having. Hướng dẫn nộp bài: Up code lên github Paste link github vào phần nộp bài...

[Thực hành] Tạo bố cục cơ bản- Codegym.vn

Mục tiêu Tạo bố cục cơ bản Luyện tập việc thiết kế bố cục cho trang web. Mô tả- Tạo bố cục cơ bản Trong phần hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng thẻ div và các thuộc tính css để tạo bố cục (layout) cho một trang web với nguyên mẫu như sau: Hướng dẫn Trước hết chúng ta cần...

[Thực hành] Tạo và xoá CSDL trên PHPMyAdmin

Mục tiêu Tạo và xóa CSDL trên PHPMyAdmin. Luyện các thao tác tạo và xóa CSDL. Mô tả- Tạo và xóa CSDL trên PHPMyAdmin Create and remove CSDL using PhpMyAdmin. create and remove CSDL use command line. Tạo hướng dẫn và xóa CSDL trên PHPMyAdmin Hướng dẫn tạo CSDL Chúng...

[Thực hành] Nhập và xuất CSDL trên PHPMyAdmin

Mục tiêu Nhập và xuất CSDL trên PHPMyAdmin Luyện tập thao tác nhập (import) CSDL từ file .sql sẵn có và luyện tập xuất (export) CSDL ra file .sql. Mô tả- Nhập và xuất CSDL trên PHPMyAdmin Tải dữ CSDL mẫu có sẵn ở đây (Tải file .sql) sau đó nhập vào trong MySQL theo 2...

[Thực hành] Làm việc với CSDL- Codegym.vn

Mục tiêu Làm việc với CSDL Sử dụng CSDL có sẵn classicmodels để thực hiện chức năng truy vấn. CDSL được download ở đây: mysqlsampledatabase.zip. Nhập CSDL này vào MySQL như hướng dẫn ở bài trước. Quan sát các bảng trong CSDL. Thực hiện sử dụng chức năng tìm kiếm dữ...

[Thực hành] Thao tác với bảng- Codegym.vn

Mục tiêu Luyện tập thao tác với bảng Mô tả- Thao tác với bảng Hướng dẫn nộp bài: Up code lên github Paste link github vào phần nộp bài Tạo bảng mới Câu lệnh CREATE TABLE được sử dụng để tạo một bảng mới. Cú pháp rút gọn CREATE TABLE table_name ( column1 datatype [...

[Thực hành] Tạo khoá chính- Codegym.vn

Mục tiêu Luyện tập tạo khoá chính. Mô tả Hướng dẫn nộp bài: Up code lên github Paste link github vào phần nộp bài Khoá chính là gì? Khóa chính (Primary Key, hay ràng buộc khóa chính) được sử dụng để định danh duy nhất mỗi bản ghi (dòng) trong bảng của cơ sở dữ liệu....

Exit mobile version