Agile

Các vai trò trong Scrum (Phần 1)

Trong Scrum có những nhóm hoặc cá nhân đảm nhiệm vai trò tham gia vào trong quá trình vận hành Scrum. Mỗi vai trò có một nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau. Có 3 vai trò chính trong Scrum: Product Owner (PO) chịu trách nhiệm về sự thành công của sản phẩm ScrumMaster (SM)...

Những quy tắc của coderetreat – một ngày “tu luyện” của lập trình viên

1. Quy tắc nhóm nào cũng tuân thủ 1.1. Lập trình cặp (Pair Programming) Bạn đã có ai để cặp chưa? Đừng lo, tới sự kiện bạn sẽ kiếm được cạ của mình. Nhưng đừng vội mừng kiếm được cạ rất ưng ý, bởi sau mỗi phiên đối tác của bạn sẽ phải ra đi. Autumn Coderetreat có 5...

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Exit mobile version